Aktualności

Już jest! BOMA 2024!

29 mar 2024
Już jest! BOMA 2024!

Już jest! BOMA 2024! Rozwijaj Efektywność Twojej Przestrzeni Biurowej!

Pomiary BOMA 2024 dla przestrzeni biurowych

Ciągły rozwój rynku nieruchomości biurowych wymusza zmiany i dostosowywanie obowiązujących norm pomiarów do potrzeb, jakie stawia im otaczająca rzeczywistość. BOMA OFFICE, czyli standard określający zasady pomiaru i obliczania powierzchni najmu w budynkach biurowych, doczekał się swojej kolejnej odsłony. BOMA OFFICE 2024, a dokładnie BOMA 2024 For Office Buildings Standard Methods of Measurement – (ANSI/ BOMA Z65.1-2024), wychodzi naprzeciw wyzwaniom i uwzględnia w tegorocznej aktualizacji najlepsze stosowane praktyki, wprowadza ułatwienia i precyzuje dotąd sporne kwestie. Dotychczasowy standard BOMA OFFICE 2017 (ANSI/ BOMA Z65.1-2017) obecnie ma już status normy archiwalnej.

Czym jest BOMA OFFICE

Standard pomiaru powierzchni BOMA (Building Owners and Managers Association) dla biur to uznana międzynarodowo metoda wyznaczania powierzchni najmu w budynkach biurowych. Opracowana przez BOMA International, zapewnia jednolite wytyczne, które ułatwiają właścicielom budynków, zarządzającym nieruchomościami i najemcom porównywanie powierzchni biurowych na podstawie spójnych i transparentnych kryteriów. Pomiary BOMA określają, w jaki sposób należy mierzyć poszczególne części budynku, takie jak powierzchnia użytkowa, wspólne przestrzenie czy pomieszczenia techniczne, w celu ustalenia całkowitej powierzchni najmu.

Jakie zmiany wprowadza BOMA 2024?

Niemal 140 stronicowy dokument BOMA 2024 przedstawia uproszczenia i uściślenia co do metody B, niezamkniętych powierzchni najemców, zewnętrznych cofnięć drzwiowych, magazynów najemców czy szybów bezpośrednio obsługujących powierzchnie wybranych najemców. Swoją nazwę zmienia kategoria obszarów między budynkami  czyli Inter-Building Areas, która w nowej BOMA OFFICE otrzymała nazwę Inter-Allocated Areas.

Dużą zmianą w porównaniu do poprzednich wersji BOMA OFFICE jest zakwalifikowanie powierzchni niezamkniętych (Unenclosed Areas) do powierzchni najmu (Rentable Area).

Utworzona została również zupełnie nowa kategoria powierzchni o nazwie Non-Allocated Tenant Areas. Kryją się pod nią magazyny najemców, szachty najemców, a także niezamknięte powierzchnie najemców. Nowy dokument BOMA 2024 zalicza te powierzchnie do kategorii powierzchni wynajmowalnych (Rentable Area), jednocześnie nie obciążając ich dodatkowymi udziałami w powierzchniach wspólnych. Oznacza to, że ani powierzchnie magazynowe, ani powierzchnie niezamknięte (jak tarasy czy zewnętrzna komunikacja najemców), nie będą miały doliczonych współczynników piętrowych oraz współczynnika budynkowego. Takiego współczynnika nie doliczymy również do powierzchni szachtów pojedynczych najemców, czyli np. szybów windowych, które wybudowane zostały na użytek tylko jednego najemcy. W nowej BOMA OFFICE 2024 uwzględniono również obszary zajmowane przez specjalistyczne wyposażenie np. urządzenia dedykowane wybranym najemcom zlokalizowane na dachu budynku.

Dlaczego pomiary BOMA są korzystne dla Twojej przestrzeni biurowej?

BOMA OFFICE to aktualizowany, od 1915 roku, standard międzynarodowy, który najlepiej odpowiada potrzebom ciągle rozwijającego się rynku nieruchomości. Standard pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni oferowanej przez budynek. Ponadto daje czytelne i precyzyjne odpowiedzi na pytania takie jak:

  • Jak podzielić powierzchnie, by w przypadku zmian aranżacji nie miało to wpływu na rozliczenia całego budynku?
  • Jak wyznaczyć granice tych powierzchni?
  • Jak przyporządkować udziały w powierzchniach wspólnych, z których faktycznie najemcy korzystają?

BOMA OFFICE jest standardem elastycznym i klarownym, a jego nowa odsłona wzbogaca go o kolejne uściślenia i ułatwienia. Zarządcy i właściciele nieruchomości, którzy zdecydują się na zastosowanie BOMA OFFICE w swoich budynkach zyskają przejrzystą dokumentację, która wprost wskaże szukane przez nich wartości powierzchni. A BOMA 2024 odda najbardziej aktualne podejście do powierzchni biurowych na rynku nieruchomości.

Usługa pomiarów powierzchni BOMA 2024

Jedną z głównych usług PKIG jest wykonywanie pomiarów powierzchni z natury. Oznacza to pomiar przeprowadzony bezpośrednio na obiekcie, a nie np. na podstawie rysunków projektowych. Tego typu pomiar wykonany raz, stanowi podstawę do wielu obliczeń i wyznaczenia powierzchni w dowolnej normie. Najczęściej pomiary powierzchni prowadzimy właśnie w normie Boma Office. Aktualnie wykonujemy już pomiary zgodnie z najnowszą wersją Boma Office 2024.

Podczas wykonywania pomiarów do dalszych obliczeńkorzystamy z autorskiej technologii pomiaru „Mierz i rysuj na obiekcie”, jak również technologii skaningu laserowego 3D. Przy tym wszystkim staramy się by pomiary byłe dyskretne i ciche. Mogą być wykonane w urządzonym wnętrzu, nie ma więc przeszkód aby wykonać je nawet wtedy, kiedy biura już funkcjonują

A co po zakończonym zleceniu?

Zajmujemy się również bieżącą obsługą zmian/aktualizacji na obiektach (na przykład po przebudowach czy modernizacji fit-outu), by dokumentacja zawsze była aktualna i przejrzysta. Na bieżąco śledzimy trendy wiodące na rynku nieruchomości, by wykorzystywać standard, który daje jak największą efektywność w zarządzaniu nieruchomościami. Przeprowadzamy również szkolenia z aktualnych norm wykorzystywanych w pomiarach powierzchni. Zapraszamy do nas po informacje o BOMA 2024!

Czekamy na Wasze pytania. Piszcie na lukasz.kacprzak@pkig.pl

Zobacz kolejne

Już jest! BOMA 2024! - PKIG Pomiary Powierzchni

Kategorie

Tagi

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS