Aktualności

DIN 277

15 kw. 2020
DIN 277

Czym Jest DIN?

DIN 277 – to niemiecka norma definiująca rodzaje pomieszczeń i kubatur konstrukcji budowlanych, która odnosi się do terminologii i cech charakterystycznych mierzonych powierzchni w budownictwie wysokościowym. Jej najnowsze wydanie powstało w styczniu 2016 roku.

Rodzaje powierzchni

Normę podzielono na trzy części:

  1. DIN 277-1 – podstawowe rodzaje powierzchni kubatury konstrukcji budowlanych;
  2. DIN 277-2 – szczegółowy podział powierzchni i kubatur na grupy i podgrupy;
  3. DIN 277-3 – jednostki odniesienia dla grup kosztów z normy DIN 276.

Podstawowe rodzaje powierzchni i kubatur, wyodrębnione w przedmiotowej normie przedstawia poniższy diagram.

sntadrd

Zgodnie z przedmiotową normą wyróżnia się kilka typów pomieszczeń:

  1. Powierzchnie posiadające dach, całkowicie otoczone ścianami lub ścianami kurtynowymi ze wszystkich stron, ściany lub ściany kurtynowe są tak wysokie lub wyższe niż pomieszczenie co daje zamknięcie na całej wysokości;
  2. Powierzchnie posiadające dach, częściowo otoczone ścianami lub ścianami kurtynowymi, gdzie przynajmniej jedna ściana lub ściana kurtynowa jest niższa niż pomieszczenie co daje zamknięcie na części wysokości;
  3. Powierzchnie bez dachu;
  4. Pomieszczenia zewnętrzne.

Dodatkowa klasyfikacja powierzchni:

Dodatkowo powierzchnie wyznaczane zgodnie z omawianą normą klasyfikuje się ze względu na sposób ich użytkowania.


Typy powierzchni Sposób użycia
Użytkowemieszkalne, biurowe, produkcyjne, rzemieślnicze, doświadczalne, magazynowe, handlowe, edukacyjne, kulturalne, ochrony zdrowia oraz inne zastosowanie
Techniczne/UsługoweOperacyjne, maszynownie, zasilanie wodą, kotłownie, pomieszczenia elektryczne itp.
Przejściowe/RuchuKorytarze, przejścia, schody, windy itp.

Powierzchnie rzutów kanałów i szybów instalacyjnych, kominów oraz piwnic połączonych stanowią powierzchnie rzutów konstrukcji.

Warto również zauważyć, iż klasyfikacja pomieszczeń technicznych uzależniona jest od ich powierzchni. Jeśli powierzchnia takiego pomieszczenia wynosi co najmniej 1 m2 , powierzchnia netto będzie obliczana do wewnętrznej krawędzi ścian, natomiast jeśli powierzchnia pomieszczenia technicznego jest mniejsza niż 1 m2, pomieszczenie zostanie zaliczone do powierzchni konstrukcyjnych, a co za tym idzie jego obszar nie zostanie wliczony do powierzchni netto.

W pomiarach powierzchni norma DIN 277-1 stanowi podstawę dla stworzonej przez instytucję Society of Property Research in Germany niemieckiej dyrektywy pomiaru powierzchni komercyjnych GIF.

W dużym uproszczeniu DIN 277-1 odpowiadałby naszej polskiej normie PN-ISO.

Zobacz kolejne

DIN 277 - PKIG Pomiary Powierzchni

Kategorie

Tagi

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS