Aktualności

Jak podsumować PN ISO 9836 po kilku miesiącach od wejścia aktualizacji?

14 lut 2023
Jak podsumować PN ISO 9836 po kilku miesiącach od wejścia aktualizacji?

Co jakiś czas PKN ogłasza okresowe przeglądy norm, w ramach których zbiera uwagi od użytkowników i dokonuje ewentualnych poprawek (lub decyduje o wycofaniu bądź pozostawieniu dokumentu w niezmienionym stanie). W związku z takim przeglądem od lipca tego roku obowiązuje kolejna wersja normy 9836, czyli PN-ISO 9836:2022-07.

O normie

Norma powstała, aby określić sposób mierzenia nieruchomości: powierzchni zabudowy, powierzchni całkowitej, powierzchni wewnętrznej, powierzchni netto, powierzchni konstrukcji oraz powierzchni użytkowej (podstawowej i pomocniczej).

Przeznaczono ją do stosowania, przy:

🔸 opracowywaniu wymagań technicznych dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia,

🔸 sporządzaniu dokumentacji technicznej związanej z projektowaniem i wznoszeniem budynku, przygotowywanej przez projektantów, wykonawców i producentów,

🔸 obliczaniu wielkości kondygnacji, która będzie nieużyteczna ze względów funkcjonalnych na potrzeby indywidualnych miejsc pracy, umeblowania, wyposażenia lub jako powierzchnia ruchu,

🔸 opracowywaniu oceny, porównywaniu lub kontroli właściwości budynku, które związane są z jego przestrzennym kształtowaniem.

Skąd biorą się kontrowersje dotyczące normy?

Kiedy wyszukujemy w Google hasło PN ISO 9836, jednym z najczęściej podpowiadanych zapytań jest „Czy norma PN ISO 9836 1997 jest aktualna? Od 1997 do 2022 roku minęło już trochę czasu i powstało kilka aktualizacji normy. Dlaczego więc użytkownicy ciągle wracają do tej pierwszej? Być może przyczyna leży w dość chaotycznym wprowadzaniu zmian. Według nas każda taka zmiana powinna być poparta prawną wytyczną, kto i w jakiej sytuacji jest obowiązany do zastosowania się do zapisów.

Wytłumaczmy zatem po kolei, skąd wynikają problemy w interpretacji norm. 👇

Pierwotną normą obowiązującą w Polsce była PN-70/B-02365. Dotyczyła pomiaru powierzchni i kubatury w budynkach istniejących i podawana była jako podstawa sposobu wyliczania powierzchni przez deweloperów. Zakładała pomiar wszystkich powierzchni powiększony o grubość tynków (pomiar do „surowych” murów).

Jednocześnie równolegle wdrażano normę PN-ISO 9836 z 1997 roku, ale deweloperzy korzystali chętniej z tej pierwszej, ze względu na fakt, że efekt pomiaru był około 5% większy niż ten z użyciem nieusankcjonowanej prawnie normy PN-ISO.

Aby uregulować tę swoistą „samowolkę” budowlaną rozporządzenie ministerialne zobowiązało deweloperów/inwestorów do pomiaru metrażu według PN-ISO 9836:1997.

W 2015 roku pojawiła się nowa odsłona normy (PN-ISO 9836:2015-12), w której widniała informacja, że zastępuje swoją poprzedniczkę (czyt. normę z 1997). Jednak poza tym zapisem, nie sankcjonował tego żaden akt prawny. Dopiero w 2020 pojawiło się rozporządzenie, która wprowadziło normę z 2015 roku, jako obowiązującą i zastępującą poprzednie.

Następnie w 2022 roku pojawiła się kolejna aktualizacja, w której największe zamieszanie wprowadził zapis: „Niniejsze trzecie wydanie normy unieważnia i zstępuje jej drugie wydanie (ISO 9836:2011), w którym wprowadzono niewielkie zmiany i korekty redakcyjne”.

O co tutaj chodzi?

Otóż  norma PN-ISO 9836:2015 jest tłumaczeniem międzynarodowej wersji wydanej oficjalnie w 2011 roku. Natomiast polska wersja 2022 to tłumaczenie międzynarodowej wersji z 2017. Diabeł tkwi w szczegółach – nieścisłości w datach zaowocowały sporym chaosem.

W Internecie pojawiło się wiele zapytań, które jasno pokazywały, że polski rynek nie do końca nadążył za zmianami. Punktem spornym stały się „słynne” ścianki działowe (pisaliśmy o tym tutaj). W wielu dokumentach cały czas można spotkać przestarzałe wersje norm lub, co gorsza, ich miks.

A zatem podsumowując. Aktualnie obowiązującą wersją normy PN-ISO, jest ta z lipca 2022 roku: PN-ISO 9836:2022-07.

Co, naszym zdaniem, warto uwzględnić tworząc nowe wersje normy.

Jak czytamy na stronie PKN, nowa norma ustala zasady obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych oraz wprowadza związane z nimi terminy.

Przy ustalaniu zasad przeprowadzania pomiarów w niniejszym dokumencie stosowane są trzy podejścia:

🔸 podejście polegające na pomiarach w licu przegród budowlanych (wewnętrznych i zewnętrznych);

🔸 podejście polegające na pomiarach w osiach ścian;

🔸 kombinacje powyższych podejść w celu spełnienia wymagań przepisów krajowych lub określonych dla poszczególnych typów budynków.

Wskaźniki te przeznaczone są do liczbowego wyrażania różnych parametrów związanych z funkcjonowaniem budynków i mogą być także wykorzystywane jako wielkości pomocnicze w pracach projektowych. Innymi słowy mają umożliwiać ocenę budynku pod względem funkcjonalnym, technicznym i ekonomicznym. Kluczowy jest zapis widniejący przy każdym z podpunktów, że proponowane podejścia „stosowane są w wielu częściach świata”. To ogólne podejście sprawia, że norma zupełnie nie odpowiada krajowej rzeczywistości na rynku budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Wdrażając nową wersję normy warto również przystosować ją do lokalnych warunków, czemu mają służyć konsultacje ze środowiskiem branżowym.

Pewne zmiany powinny dotyczyć również ustawodawstwa. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w załączniku pod tytułem „Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu” normę określono jako „PN-ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. Nie ma tu żadnej wzmianki o tym, która wersja normy jest uważana za obowiązującą, poza dopiskiem, że stosuje się najnowszą wersję normy. Obowiązek weryfikacji spoczywa zatem na wykonawcy, który (o ile nie ma wsparcia merytorycznego) w żaden sposób nie ma ułatwionego zadania i zapewne stąd te liczne wyszukiwania normy z 1997 roku. Precyzyjne zapisy są tu kluczowe.

Zmiany w normie wydają się czysto kosmetyczne i skupione na detalach, podczas gdy całość wytycznych każe liczyć powierzchnię inaczej (kwestie definicyjne) niż robi to Centralna Ewidencja Gruntów i Budynków, co skutkuje rozbieżnościami danych na etapie budowy a pomiarem z natury.

Zobacz kolejne

Jak podsumować PN ISO 9836 po kilku miesiącach od wejścia aktualizacji? - PKIG Pomiary Powierzchni

Kategorie

Tagi

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS