Opracowanie powierzchni z rysunków CAD

Wielokrotnie okazuje się, że zachodzi potrzeba wyznaczenia powierzchni, czy to do przyszłego najmu, czy to do celów symulacji przyszłych podatków od nieruchomości, czy to do celów potencjalnej przyszłej sprzedaży. Mając świadomość, że wyniki mogą nieznacznie różnić się od pomiarów powykonawczych, można określić powierzchnie w oparciu nie o pomiar bezpośredni (budynek np. w trakcie budowy) a w oparciu o dokumentację projektową, wykonaną w dowolnym programie typu CAD.

Co daje określenie powierzchni najmu w oparciu o rysunki CAD?

W momencie realizacji procesu budowlanego, prowadzone są już pierwsze procesy komercjalizacji budynku. Podpisywane są wstępne umowy, listy intencyjne. Bardzo ważne jest aby dział leasingu miał do dyspozycji wiarygodne dane przyszłej powierzchni najmu, dzięki którym wartości w finalnych umowach (oparte już na pomiarach bezpośrednich) będą się różnić jedynie w nieznaczny sposób (zazwyczaj mniej niż 1%). Wielokrotnie byliśmy świadkami, trudnych rozmów pomiędzy działem leasingu a Najemcami, gdy pierwotne założenia co do powierzchni (oparte na zestawieniu powierzchni z projektu budowlanego) rozmijało się po nawet 5% względem finalnego metrażu.

Równie istotnym aspektem jest zamodelowanie przyszłych strumieni pieniężnych, przygotowanie założeń budżetowych, czy też wartości budynku.

Znamy przypadek, gdy jeden z Inwestorów miał bardzo poważny dylemat czy ruszać z inwestycją, gdyż model finansowy oparty był na niedoszacowanej powierzchni w projekcie budowlanym do pozwolenia na budowę. Po wykonaniu symulacji przez PKIG Sp. z o.o. powierzchni najmu według BOMA Office 2017, okazało się, że powierzchnia najmu będzie finalnie o 5% większa od pierwotnie planowanej. Prawidłowe i wiarygodne wyliczenia, pozwoliły wystartować z inwestycją, a finał projektu okazał się bardzo dochodowy dla Inwestora.

Kolejną bardzo istotną zaletą wykonania symulacji powierzchni z rysunków CAD, jest określenie na wstępnym etapie (nawet koncepcji budynku, a nie samym projekcie budowlanym), czy budynek w przyszłości okaże się efektywny bądź nie. Często z pierwszej symulacji opartej na koncepcji okazuje się, że powierzchnie wspólne budynkowe są zbyt rozbudowane w stosunku do pozostałych komponentów budynku, a co za tym idzie współczynnik ADD ON FACTOR przyjmował bardzo wysokie kilkunasto-procentowe wartości. Mając taką wiedzę, można dokonać jeszcze korekty projektu i poprawić efektywność budynku.

Opracowanie z rysunków CAD w PKIG Sp. z o.o.

PKIG zajmuje się opracowaniami powierzchni najmu z rysunków CAD od 10 lat, w tym okresie skalkulowała powierzchnie ponad 4 milionów m2. Posiadamy jedno z największych doświadczeń na polskim rynku. Kalkulacje powierzchni można zrealizować w dowolnej normie, wybranej przez Zmawiającego. Najpopularniejszą obecnie normą jest BOMA Office. Nasi klienci, często zlecają realizacje kalkulacji w 3 standardach, np. BOMA, IPMS lub TEGOVA. Na podstawie twardych wyników matematycznych, podejmują finalnie decyzję biznesową co do wyboru wdrożonej do komercjalizacji normy na obiekcie. Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego, wszystkie wyceny realizowane przez PKIG Sp. z o.o. są bezpłatne.

Zobacz kolejne

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS