Standard TEGOvA

Standard TEGOVA

The European Group of Valuers Associations- wydany przez Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych.

Norma przedstawia dokładnie sposób oraz zasady pomiaru powierzchni powierzchni najmu dla celów rynkowych. Określa, które powierzchnie należy uznać za powierzchnie najmu przypisane do najemcy, a które nie uznaje się za powierzchnie najmu, oraz które powierzchnie należy uznać za powierzchnie wspólne.