RICS

RICS

Powszechnie popularny skrót RICS tyczy się uznanej międzynarodowej organizacji zrzeszającej uczestników rynku nieruchomości: Royal Institution of Chartered Surveyors. Stowarzyszenie powstało 15 czerwca 1868 roku, od tego czasu buduje dobre praktyki na rynku nieruchomości, miedzy innymi z zakresu tworzenia standardów określania wartości nieruchomości lub też pomiarów powierzchni. Organizacja RICS posiada szeroką reprezentację w Polsce, zapraszamy do kontaktu z filią w Polsce.

Na polskim rynku spotkać się możemy z dwoma odsłonami standardu:

  1. Code of Masuring Practise – 6th edition z 2007 roku – dokument o statusie archiwalnym
  2. RICS property measurement 2nd edition, January 2018 – norma obowiązująca

W dalszej części skupimy się tylko na aktualnym standardzie. W ramach wstępu, trzeba przytoczyć nieco historii. W 2013 roku RICS jako organizacja współuczestniczyła w międzynarodowej inicjatywie stworzenia uniwersalnego standardu pomiaru powierzchni dla całego świata – koalicja IPMS. Efektem prac koalicji (IPMS) było stworzenie dedykowanych norm dla obiektów biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz handlowych.

Stosowanie standardu RICS jest obligatoryjne dla wszystkich członków organizacji na całym świecie. Druga edycja normy pomiarowej RICS bezpośrednio koreluje z normą IPMS. W obecnym dokumencie opisane są zasady miedzy innymi stosowania zasady dominanty. Dokument odzwierciedla pierwsze standardy IPMS (IPMS: budynki biurowe i IPMS: budynki mieszkalne) i będzie aktualizowane z czasem, aby były zgodne z innymi standardami IPMS, w tym w przemyśle i handlu detalicznym, w miarę ich publikowania.

W związku ze ścisłym powiązaniem normy RICS z IPMS, w celu zapoznania się z bardziej szczegółowymi zasadami pomiaru i opracowania – odsyłamy do naszych podstron poświęconym standardom IPMS:

W standardzie można odnaleźć definicję poprawnego pomiaru budynku na potrzeby wyceny, zarządzania, przeniesienia własności, projektowania, opodatkowania, sprzedaży bądź najmu.

Rodzaje powierzchni w RICS

Standard RICS wyróżnia 3 główne rodzaje powierzchni:

  • powierzchnię zewnętrzną brutto (Gross External Area)

Jest to powierzchnia budynku mierzona po obrysie zewnętrznym dla każdej kondygnacji. Jest ona niezbędna przy planowaniu przestrzennym, opodatkowaniu oraz szacowaniu kosztów utrzymania budynków. Do powierzchni zewnętrznej brutto nie zalicza się:

  • zewnętrznych balkonów,
  • zewnętrznych przejść i wyjść ewakuacyjnych,
  • daszków,
  • parkingów, itp.

 

  • powierzchnię wewnętrzną brutto (Gross Internal Area)

Jest to powierzchnia mierzona po wewnętrznym licu ścian zewnętrznych na każdej z kondygnacji. Powierzchnia ta stosowana jest na potrzeby agencji nieruchomości, wyceny oraz zarządzania nieruchomościami. Do powierzchni wewnętrznej brutto zaliczamy wszystko co znajduje się wewnątrz budynku poza ścianami zewnętrznymi.

  • powierzchnię wewnętrzną netto (Net Internal Area)

Jest to powierzchnia użytkowa budynku. Mierzona jest po wewnętrznym licu ścian okalających powierzchnie najmu. Jest ona wykorzystywana do określania współczynnika net/gross. Stosowana na potrzeby agencji nieruchomości, wyceny oraz zarządzania nieruchomościami.

Zobacz kolejne

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS