IPMS Retail

IPMS Retail

W 2019 roku, międzynarodowa koalicja organizacji tworzących własne normy, IPMS opublikowała standard dedykowany obiektom handlowym – IPMS Retail Buildings- September 2019 (English).

Standard kontynuuje praktykę zapoczątkowaną w normie dla biur, mianowicie podział kategorii powierzchni na IPMS 1, IPMS 2 oraz IPMS 3 (a dokładniej na warianty IPMS 3a, IPMS 3b, IPMS 3c).

IPMS 1 – jest to kategoria dedykowana do określania powierzchni całkowitej budynku. Stanowi sumę powierzchni wszystkich kondygnacji mierzonych po obrysie zewnętrznym. Parametr ten wykorzystywany jest do zgrubnej charakterystyki budynku.

Rysunek opracowania kondygnacji wg. IPMS1: Retail
Źródło : IPMS Retail Buildings

IPMS 2 jest to kategoria przeznaczona do wykonania charakterystyki funkcjonalnej obiektu, nie służy do określania powierzchni najmu. Powierzchnia ta obejmuje pomiar całego budynku do linii Boundary Area. Głównym przeznaczeniem jest dostarczanie danych dotyczących wykorzystania przestrzeni i do testów porównawczych pomiędzy różnymi budynkami.

Rysunek opracowania kondygnacji wg. IPMS2 :Retail
Źródło : IPMS Retail Buildings

Do określania powierzchni najmu w centrach handlowych służy komponent IPMS 3. W zależności od kraju oraz celów transakcyjnych, stworzono 3 warianty określania powierzchni najmu do wyłącznego korzystania. W dużym uproszczeniu:

 1. IPMS 3A – Retail – Powierzchnia do wyłącznego wykorzystania, zawierająca powierzchnię podłogi zajmowaną przez ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne i filary, zawiera zewnętrzne powierzchnie podłogowe, powierzchnie osłonięte i powierzchnie pomocnicze.
 2. IPMS 3B – Retail – Powierzchnia do wyłącznego wykorzystania, zawierająca powierzchnię podłogi zajmowaną przez ściany wewnętrzne i filary (może zawierać zewnętrzne powierzchnie podłogowe, oraz powierzchnie pomocnicze).
 3. IPMS 3C – Retail – Powierzchnia do wyłącznego wykorzystania, wyłączająca powierzchnię podłogi zajmowaną przez ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne i filary.

Ad.1 Pozycja w normie : 3.3.3 IPMS 3A – Retail

Praktyka pomiarowa:

 • Pomiary pomiędzy najemcami po osi ściany
 • W przypadku braku ściany jako domniemaną granicę należy przyjąć linię sklepu
 • Powierzchnię w przypadku granicy przebiegającej w ścianie zewnętrznej należy prowadzić do jej strony zewnętrznej
 • Pomiary powinny być wykonywane w przypadku powierzchni wykończonych
 • Linia sklepowa (przypuszczalna granica) może nie istnieć wszędzie i dotyczy prawnie dostępnej części sklepu lub jednostki handlowej, a nie jej obudowy. W przypadku gdy linia sklepowa nie występuje pomiar należy przenieść do fizycznego frontu sklepu.

Pomiary włączone, ale należy je podawać osobno:

 • Powierzchnia zajmowana przez schody powinna być uwzględniona tylko na najniższym poziomie. Penetracja pionowa, której otwory w podłodze i ściany otaczające, (jeśli występują) są mniejsze niż 0,1m2 nie jest oddzielnie identyfikowana i jest uwzględniona w pomiarze powierzchni podłogi w IPMS 3A – Retail.
 • Obszary pomocnicze, zewnętrzne powierzchnie podłogowe i stałe antresole są uwzględnione w IPMS 3A – Retail i należy je mierzyć do zewnętrznej powierzchni balustrady, ale nigdy nie przekraczać zewnętrznej krawędzi podłogi.

Pomiary wyłączone, ale należy je podawać osobno:

Pomiar dla IPMS 3A – Retail nie obejmuje:

 • Konstrukcji tymczasowych.

Rysunek opracowania kondygnacji wg. IPMS3A :Retail
Źródło : IPMS Retail Buildings

Ad.2 Pozycja w normie : 3.3.4 IPMS 3B – Retail

Praktyka pomiarowa:

 • Pomiary pomiędzy najemcami po osi ściany
 • W przypadku braku ściany jako domniemaną granicę należy przyjąć linię sklepu
 • Powierzchnię w przypadku granicy przebiegającej w ścianie zewnętrznej należy prowadzić do dominanty,
 • Pomiary powinny być wykonywane w przypadku powierzchni wykończonych
 • Linia sklepowa (przypuszczalna granica) może nie istnieć wszędzie i dotyczy prawnie dostępnej części sklepu lub jednostki handlowej, a nie jej obudowy. W przypadku gdy linia sklepowa nie występuje pomiar należy przenieść do fizycznego frontu sklepu.
 • Powierzchnia zajmowana przez schody powinna być uwzględniona tylko na najniższym poziomie. Penetracja pionowa, której otwory w podłodze i ściany otaczające, (jeśli występują) są mniejsze niż 0,1m2 nie jest oddzielnie identyfikowana i jest uwzględniona w pomiarze powierzchni podłogi w IPMS 3B – Retail.

Pomiary włączone, ale należy je podawać osobno:

 • Obszary pomocnicze, zewnętrzne powierzchnie podłogowe i stałe antresole są uwzględnione w IPMS 3B – Retail i należy je mierzyć do zewnętrznej powierzchni balustrady, ale nigdy nie przekraczać zewnętrznej krawędzi podłogi.

Pomiary wyłączone, ale należy je podawać osobno:

 • Pomiar dla IPMS 3B – Retail nie obejmuje:
 • Antresole Tymaczasowe (Konstrukcje Tymczasowe)
 • Obszary zakryte

Rysunek opracowania kondygnacji wg. IPMS3B :Retail
Źródło : IPMS Retail Buildings

Ad.3 Pozycja w normie : 3.3.6 IPMS 3C – Retail

Praktyka pomiarowa:

Pomiar według następującej hierarchii:

 • Do powierzchni wykończonej od strony ścian rozdzielających najemców
 • Do linii sklepu
 • Do dominanty od strony zewnętrznej

Pomiary włączone, ale należy je podawać osobno:

 • Obszary pomocnicze, zewnętrzne powierzchnie podłogowe i stałe antresole są uwzględnione w IPMS 3C – Retail i należy je mierzyć do zewnętrznej powierzchni balustrady, ale nigdy nie przekraczać zewnętrznej krawędzi podłogi.

Pomiary wyłączone, ale należy je podawać osobno:

 • Antresole tymczasowe (Konstrukcje tymczasowe)

Rysunek opracowania kondygnacji wg. IPMS3C :Retail
Źródło : IPMS Retail Buildings

Zobacz kolejne

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS