Pomiary powierzchni do celów najmu

Główną usługą świadczoną przez PKIG Sp. z o. o. jest wykonywanie pomiarów powierzchni z natury, bezpośrednio na obiektach, w tym do celów najmu. Raz wykonany pomiar, stanowi kanwę do wyznaczenia powierzchni w dowolnej normie. Pomiary powierzchni z natury realizowane są autorską technologią „Mierz i rysuj na obiekcie”.

Mierz i rysuj na obiekcie”

Metoda ta polega na pracy równoległej precyzyjnego tachimetru elektronicznego i komputera z zainstalowanym programem typu CAD. Dane z tachimetru on-line są przesyłane operatorowi komputera, który na bieżąco kreśli układ funkcjonalny mierzonej przestrzeni, tj. oznacza słupy, rysuje ściany, lokalizacje drzwi, okien. Wykorzystanie tej techniki zarówno gwarantuje wysoką dokładność wykonanych pomiarów, jak również eliminuje ryzyko konieczności wykonywania dodatkowych pomiarów kontrolnych w dodatkowym terminie. Do prac terenowych, PKIG Sp. z o.o. wykorzystuje sprawdzone tachimetry firmy Leica GEOSYSTEMS, są to modele TS 06 oraz TS 09.

Skaning laserowy 3D

W przypadku niektórych obiektów, ze względu na ich specyfikę, stosujemy najnowszą technologię pomiaru, jakim jest skanowanie laserowe 3D. Szczegóły dotyczące tej metody znajdą Państwo pod poniższym linkiem: https://fotogrametria.pkig.pl/oferta/skaning-laserowy-3d/. Wykorzystujemy do pomiarów jeden z 3 skanerów posiadanych w zasobach sprzętowych firmy. Wszystkie 3 skanery pochodzą z firmy Leica Geosytems, natomiast do pomiaru powierzchni najlepiej sprawdza się skaner Leica RTC. Zastosowanie technologii skanu laserowego 3D sprawdza się przy wykonywaniu pomiarów hal magazynowych, przemysłowych oraz obiektów biurowych oddawanych w standardzie SHELL AND CORE.

Norma pomiaru do celów najmu

Podstawą wykonywanych prac są zapisy umów najmu. W umowach najmu odeszło się od wpisywania własnych zasad określania powierzchni do celów najmu w obiektach komercyjnych, na rzecz zdefiniowanych norm czy to polskich (PN – ISO 9836) czy międzynarodowych (BOMA, TEGOVA, GIF, IPMS). Normę obmiaru powierzchni dobiera się adekwatnie do charakteru obiektu i tak:

Budynki biurowe

 • BOMA 2017 for Office Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.1—2017)
 • IPMS Office / RICS
 • GIF
 • TEGOVA
 • DIN 277
 • PN ISO 9836

Budynki magazynowe / produkcyjne

 • BOMA 2019 for Industrial Buildings lub BOMA Industrial Buildings: Standard Methods of Measurement
 • IPMS for Industrial Buildings
 • TEGOVA
 • GIF
 • PN ISO 9836

Budynki handlowe

 • BOMA Retail Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.5— 2010).
 • IPMS for Retail Buildings
 • TEGOVA
 • GIF
 • PN ISO 9836

Budynki hotelowe

 • BOMA 2018 Gross Areas: Standard Methods of Measurement—ANSI/BOMA Z65.3—2018
 • Multi-Unit Residential Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.4—2010)
 • BOMA 2017 for Office Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.1—2017)
 • PN-ISO 9836

Zakres pomiarów

Pomiary do celów najmu, realizowane są zarówno dla poszczególnych Najemców – wybranych unitów, bądź też przedmiotem pomiaru mogą być całe wybrane piętra lub całe budynki. Bez względu na wielkość obiektu, czy będziemy mieć do czynienia z projektem dla 50 m2 czy 500 000 m2, z jednakowym zaangażowaniem i profesjonalizmem podejdziemy do kontraktu. Nie ma dla nas za małych i za dużych prac. Dotychczas największe jednorazowe zlecenia dotyczyły kompleksów budynków o powierzchni powyżej 1 000 000 m2. Obecnie nasze zasoby ludzkie i sprzętowe umożliwiają wysłanie nam 12 zespołów geodezyjno-pomiarowych jednocześnie.

Zakres terytorialny wykonywanych pomiarów

Prace pomiarowe realizujemy na terenie całego kraju. Pomiary na terenie Polski w tym momencie stanowią 93% naszych prac, pozostałe 7% stanowią zlecenia zagraniczne. Wykonywaliśmy już pomiary powierzchni do celów najmu w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Węgrzech, Szwajcarii, Austrii, Finlandii, Szwecji, Czechach czy Belgii.

Czas trwania pomiarów

Czas trwania pomiarów na obiekcie uzależniony jest od:

 • Wielkości obiektów
 • Ilości pomieszczeń
 • Ilości zespołów geodezyjnych na obiekcie

Przykładowo dla budynku biurowego zaaranżowanego, o powierzchni 20 000 m2 pomiar realizowany 2 zespołami jednocześnie, przełoży się na 7 dni roboczych prac bezpośrednich na obiekcie. Do powyższych terminów należy doliczyć do 5 dni na opracowanie powierzchni.

Wybrane realizacje

Zobacz kolejne

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS