BOMA Retail

BOMA Retail

Organizacja BOMA, jako jedna z nielicznych stworzyła normę dedykowaną wprost dla centrów handlowych (istnieje jeszcze norma IPMS RETAIL stworzona z myślą o centrach handlowych). Aktualnie obowiązującym dokumentem jest Retail Buildings: Standard Methods of Measurement ANSI/BOMA Z65.5—2010) z 2010 roku.

Zasady określania powierzchni najmu na obiektach handlowych tzw. GLA – przyjęte jako rynkowe pochodzą właśnie ze standardu BOMA RETAIL. Przez ostanie 20 lat, rynkowe zasady wyznaczania powierzchni lokali handlowych, opierają się na następujących postulatach:

 • Ściana od strony głównego korytarza handlowego wliczana do powierzchni lokalu,
 • Ściana zewnętrzna wliczana do powierzchni lokalu,
 • Ściany rozdzielające najemców liczone po połowie (w osi),
 • Wszelka aranżacja wykonana na powierzchni najmu nie zmniejsza powierzchni najmu

Mało kto wiedział, że przytoczone wytyczne pochodziły w formie uproszczonego wyciągu z normy BOMA RETAIL.

W dzisiejszych czasach tak skąpy wyciąg nie jest w stanie być kierunkowskazem do wykonywania jednoznacznych, transparentnych opracowań i kalkulacji. Dlatego też polski rynek skierował się do powszechnego stosowania standardu dedykowanego centrom handlowym, przygotowanego przez międzynarodową organizację BOMA, tj standardu BOMA Retail Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.5—2010).

Na tym etapie musimy szczególnie podkreślić fakt, że do obiektów handlowych nie możemy stosować standardu biurowego, a BOMA Retail zawiera odmienne zasady niż dokument przewidziany do powierzchni biurowych czy logistycznych (BOMA Office, BOMA Industrial). W przypadku centrów handlowych nie stosuje się współczynników ADD ON FACTOR. Powierzchnia najemcy jest określana tylko w zakresie powierzchni do wyłącznego korzystania.

Celem standardu jest:

 • umożliwienie jasnej i precyzyjnej komunikacji pomiędzy wszystkimi stronami w procesie zarządzania nieruchomościami o przeznaczeniu handlowym,
 • Zapewnienie spójnego, jednoznacznego pomiaru powierzchni wynajmowanej (GROSS LEASABLE AREA).
 • Umożliwienie porównania wyznaczonych wartości na podstawie jasno zrozumiałej i ogólnie przyjętej metodyki pomiaru

BOMA Retail przewiduje szereg kategorii opisujących pod katem powierzchniowym obiekty handlowe, w tym:

 • Powierzchnia Konstrukcji Brutto- CGA (Construction Gross Area)
 • Powierzchnia Zewnętrzna Brutto- EGA (Exterior Gross Area)
 • Powierzchnia Otwarta (Unenclosed Areas)
 • Powierzchnia parkingu (parking)
 • Zewnętrzna Powierzchnia Handlowa Brutto (Retail Exterior Gross Area)
 • Całkowita powierzchnia najmu- GLA (Gross Leasable Area)
 • Powierzchnie wspólne (common areas)
 • Powierzchnia niewynajmowana (Non-leasable areas)
 • Antresole (mezzanines)

Z punktu widzenia rynku polskiego, najistotniejszym elementem jest określenie powierzchni GLA czyli Gross Leasable Area.

Podczas wykonywania pomiarów obiektów funkcjonujących od paru lat, należy zwrócić uwagę na pomiar ścian rozdzielających najemców. Aranżacje sklepów są wykonywane w taki sposób, że nie zawsze rzeczywista oś ściany działowej pokrywa się z osią ścian zaaranżowanych. Dlatego bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na wygląd ścian już na etapie pomiarów, a podczas opracowania każda ściana wymaga indywidualnej interpretacji.

Uproszczony schemat zasad obmiaru lokalu handlowego wg BOMA RETAIL

PKIG, wszelkie kalkulacje powierzchni centrów handlowych zrealizowanych w ostatnim okresie, wykonywała w oparciu o normę BOMA Retail Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.5—2010) lub IPMS RETAIL.

Zobacz kolejne

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS