Aktualności

BOMA RETAIL 2020 – Najnowsza odsłona

01 lip 2021
BOMA RETAIL 2020 – Najnowsza odsłona

W tym artykule chciałbym przedstawić krótki wstęp do nowości na polskim rynku obiektów handlowych, jakim jest opublikowanie normy BOMA RETAIL z 2020 roku.

Za co wysoko cenię organizację BOMA? – przed wszystkim za systematykę i elastyczność. Pierwszy standard dedykowany dla obiektów handlowych został opublikowany w 2010 roku (więcej o poprzedniej normie możecie Państwo poczytać pod linkiem BOMA RETAIL). Minęło 10 lat, a organizacja przygotowała aktualizację standardu publikując normę Z65.5-2020. Pojawienie się nowej wersji jest wynikiem potrzeby dostosowania normy do standardu IPMS RETAIL, którego BOMA jest współautorem. Decydująca była również  konieczność dostosowania się do dynamicznie zmieniającego się rynku nieruchomości handlowych.

Standard BOMA ma na celu:

  • promowanie jednoznacznych ram określania obszaru nieruchomości handlowych, z silnym naciskiem na obliczenia powierzchni najmu,
  • ułatwienie przejrzystości i jasnego przekazywania informacji o pomiarze centrum handlu detalicznego wszystkim uczestnikom branży nieruchomości komercyjnych
  • umożliwienie porównania wartości na podstawie jasno zrozumiałej i ogólnie przyjętej metody pomiarów
  • dostosowanie koncepcji i metodologii pomiarów do międzynarodowego standardu IPMS: Retail 2019

Nowości w wersji z 2020 roku:

  • Dwa poziomy danych pomiarowych: Partial Measurements – pomiary częściowe oraz Overall Measurements – całościowe pomiary,
  • Opcjonalnie alokowanie Inter Building Area (Parkingi, MVP, Service and Public Areas) do GLA najemców,
  • Elastyczność w oddzielnym ujawnianiu obszarów zainteresowania,
  • Zaimplementowanie BOMA Best Practices.

W takim razie czym jest Partial Measurements, a czym Overall Measurements? Dotychczasowa odsłona dokumentu z 2010 roku umożliwiała nam wykonanie zestawienia całego kompleksu (zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz centrum handlowego). Autorzy słusznie zauważyli, że często nie mamy potrzeby wykonywać pracochłonnych pomiarów całego obiektu. Czasami trzeba zwinnie i elastycznie pomierzyć jeden konkretny UNIT – stad tez podejście pomiarów częściowych Partial Measurements. Overall Measurements są to natomiast pomiary całego kompleksu handlowego, które można odnieść do „IPMS 1 Międzynarodowych standardów pomiaru nieruchomości: budynki handlowe”.

Jak obliczyć powierzchnie według BOMA Retail 2020?

Podobnie jak choćby w normie BOMA Industrial z 2019 roku (patrz. BOMA Industrial), mamy 3 główne kroki wykonywania prac, tj:

Krok 1: Ustal Boundary Area

Krok 2: Sklasyfikuj poszczególne pomieszczenia na dedykowane klasy powierzchni zgodnie
z diagramem podziału ścian

Krok 3: Rozważ dozwolone specjalne warunki (Special Conditions)

Linia najmu

Standard BOMA Retail z 2020 roku definiuje nam bardzo ważne pojęcie. Jest nim Property Limit, często nazywana na polskim rynku jako linia najmu. W telegraficznym skrócie: można ją określić zgodnie z fizyczną cechą nieruchomości handlowej (czyli jej fizycznym wydzieleniem) lub granicą teoretyczną (nie fizyczną). Określa się ją w umowie najmu lub podobnym dokumencie. Np. mogą występować zapisy o przypisaniu np. jednego metra szerokości pasa głównego pasażu do powierzchni najmu, a najemca zagospodarowuje tą przestrzeń wedle własnej koncepcji.

Co wliczamy do GLA?

Standard BOMA Retail 2020 jasno definiuje że do GLA wchodzą Occupant Areas – czyli Unity/ lokale poszczególnych najemców oraz Wynajmowalne Kioski.

Co z powierzchniami wspólnymi?

Pojawiło się nowe pojęcie Service and Public Areas. Są to wszystkie pomieszczenia niezbędne do codziennego funkcjonowania centrum handlowego, takie jak śmietniki, korytarze publiczne czy toalety.

Podsumowanie

Uznałbym najnowszą odsłonę bardziej za ewolucję aniżeli rewolucję. Gdybym miał wybierać, jakim standardem chciałbym określić powierzchnie najmu w centrum handlowym, zdecydowanie wybrałbym najnowszą odsłonę Z.65.5-2020 BOMA 2020 For Retail Properties. Jest ona bardzo czytelna, transparentna i łatwa w użyciu. W stosunku do poprzedniej normy jest uproszczona o elementy znajdujące się poza centrum handlowym. PKIG Sp. z o.o. od kwietnia 2021 realizuje pomiary obiektów handlowych w najnowszej normie. Zapraszamy do odwiedzenia oficjalnej strony organizacji BOMA i śledzenia naszej stronie najnowszych informacji odnośnie BOMA Retail 2020.

Zobacz kolejne

BOMA RETAIL 2020 - Najnowsza odsłona - PKIG Pomiary Powierzchni

Kategorie

Tagi

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS