Aktualności

Wykorzystanie narzędzi BIM w kalkulacji

12 kw. 2018
Wykorzystanie narzędzi BIM w kalkulacji

Dział fotogrametrii wspominał pokrótce jaka jest definicja BIM, jak rozumiana jest przez różne branże oraz o integracji międzybranżowej w obrębie jednego modelu, a także w jaki sposób technologia ta znajduje zastosowanie w naszej działalności (zob. inwentaryzacja BIM).

W niniejszym artykule skupimy się na nieco innym wykorzystaniu wspomnianej technologii, a mianowicie na zastosowaniu narzędzi BIM w ramach działalności obejmującej kalkulacje powierzchni.

BUILDING INFORMATION M…

Rozwinięcie skrótu BIM niesie za sobą, oprócz cyfrowej prezentacji modelu (Building Information Model), procesu generowania i wykorzystania danych (Building Information Modeling), jeszcze jedną ważną funkcję: zarządzanie cyklem życia budynku (Building Information Managment).

Efektywne zarządzanie budynkiem powiązane jest ściśle m.in. z dokumentacją techniczną dotyczącą danego obiektu. Często zdarza się, że na przełomie wielu lat istnienia obiektu, dokumentacja może ulec zniszczeniu, zagubieniu lub zdekompletowaniu.

Model 3D budynku powstały przy wykorzystaniu technologii BIM zawiera w sobie ogrom informacji w jednym miejscu, pozwalając na analizę i symulację różnych rozwiązań projektowych. Już we wstępnej fazie powstawania koncepcji oraz podczas całego cyklu życia obiektu, można w znaczny sposób obniżyć koszty związane z eksploatacją obiektu,czy zastosowaniem rozwiązań materiałów. A w przypadku nieruchomości komercyjnych zoptymalizować zyski z najmu nieruchomości dzięki odpowiedniemu zaplanowaniu przestrzeni.

REVIT JAKO NARZĘDZIE DO ANALIZY PRZESTRZENNEJ

Producent jednego z najbardziej popularnego oprogramowania używanego w technologii BIM, uwzględnił kwestie dotyczące analizy relacji przestrzennej w modelu budynku. Daje użytkownikowi możliwość tworzenia zestawień oraz kalkulacji powierzchni i kubatury pomieszczeń. Służą do tego narzędzia:

Rzut piętra z etykietami pomieszczeń

 

 

Zestawienie powierzchni

Room powierzchnia utworzonego pomieszczenia obliczana jest na podstawie elementów ograniczających tj. ścian lub wstawionych ręcznie linii separacji;
Area Planswydzielane są przestrzenie w modelu budynku, niezależnie od podziału na poszczególne pomieszczenia. Dzięki temu można przeprowadzić analizę wzajemnych relacji między grupami pomieszczeń. Zmiana położenia jednego elementu automatycznie wpływa na wartości liczbowe prezentowane w rzucie oraz w wygenerowanym zestawieniu liczbowym.

BOMA W REVIT

Chcąc przeprowadzić w Revit analizę wzajemnych relacji wskazanych grup pomieszczeń, program domyślnie opiera się na standardzie BOMA.

Znajdziemy tu dwa rodzaje powierzchni:

  • Gross Building – całkowita powierzchnia brutto kondygnacji liczona po zewnętrznej powierzchni ścian zewnętrznych budynku;
  • Rentable Area – wewnętrzna powierzchnia brutto kondygnacji liczona po wewnętrznej powierzchni ścian zewnętrznych budynku, z uwzględnieniem zasad powierzchni dominującej („dominanta”)

W ramach poszczególnych rodzajów, dostępnych jest kilka typów powierzchni, których wzajemne relacje odpowiadają zasadom przyjętym w standardzie BOMA.


Typ powierzchni  Przykłady
Building Common AreaHole, atria, sale konferencyjne, poczekalnie, powierzchnie usługowe, portiernie, stołówki, pomieszczenia odnowy biologicznej, przechowalnie, łaźnie ogólnodostępne
Office AreaPowierzchnia przeznaczona dla personelu i mebli lub obojga
Exterior AreaKażda powierzchnia na zewnątrz zewnętrznych ścian budynku.
Floor AreaUmywalnie i toalety, magazynki, pomieszczenia rozdzielni elektrycznych, pomieszczenia central telefonicznych, maszynownie, hole wind, ogólnodostępne korytarze, które podlegają najemcy na danym piętrze.
Major Vertical PenetrationKlatki schodowe, szyby wind, przewody, szyby kominowe, pionowe kanały oraz ściany stanowiące obudowę,
Store AreaPowierzchnia budynku biurowego, na której świadczy się usługi handlu,

Tab. 1 Dane pochodzą ze strony producenta www.knowledge.autodesk.com


Po zdefiniowaniu przez użytkownika  grup powierzchni i przypisaniu typu, program automatycznie przelicza powierzchnie odpowiednio po wewnętrznej płaszczyźnie, zewnętrznej płaszczyźnie lub osi ściany.

Jest to jednak uproszczona klasyfikacja (nie do końca zgodna z nazewnictwem występującym w standardzie BOMA). Dlatego zanim przystąpi się do opracowania danego obiektu, należy zapoznać się z oryginalnym dokumentem. Mimo automatyzacji w obliczeniu powierzchni, przypisanie pomieszczeń do odpowiedniego typu nadal leży po stronie opracowującego, opierającego się na faktycznym przeznaczeniu pomieszczenia i własnym doświadczeniu.

Program umożliwia przypisanie dowolnego schematu kolorów w zależności od przyjętej klasyfikacji.

Przykładowy rzut powierzchni wybranej kondygnacji budynku utworzony z wykorzystaniem programu Autodesk Revit

Wygenerowane zestawienie można dowolnie konfigurować i dostosowywać do potrzeb odbiorcy. W razie potrzeby program umożliwia wyeksportowanie surowych danych do formatu Excela.

WYMIERNE KORZYŚCI

Zastosowanie narzędzi BIM w opracowaniu i kalkulacji powierzchni jest ogromnym krokiem w automatyzacji prowadzonych kalkulacji.  Powierzchnie pomieszczeń są ściśle powiązane z obiektami. Dzięki temu zmiana położenia jednego elementu automatycznie wpływa na wartości liczbowe zarówno prezentowane w rzucie jak i w zestawieniu liczbowym.

Posiadając model budynku w formacie .rvt nie ma konieczności eksportowanie rzutów poszczególnych pięter do formatu CAD, aby móc dokonać kalkulacji powierzchni. W ten sposób wszelkie zmiany wprowadzane w modelu lub potrzeba analizy kilku wariantów podziału przestrzeni może zostać przeprowadzona znacznie szybciej.

W coraz większej ilości zleceń dotyczących kalkulacji powierzchni spotykamy się z  pracą w środowisku Revit. Zespół PKIG zasilają specjaliści BIM, dla których projekty w formacie .rvt są codziennością. Dzięki temu możemy sprostać oczekiwaniom naszych Klientów którzy już przekonali się o zaletach wdrożenia BIM’u

Zobacz kolejne

Wykorzystanie narzędzi BIM w kalkulacji - PKIG Pomiary Powierzchni

Kategorie

Tagi

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS