Aktualności

GIF vs BOMA

15 maj 2018
GIF vs BOMA

GIF i BOMA normy pomiaru powierzchni komercyjnych

Normy GIF i BOMA znajdują zastosowanie zarówno w budynkach biurowych, handlowych jak i przemysłowych. Czym się różnią?

GIF – czyli Standard pomiaru powierzchni komercyjnych prosto z Niemiec

Standard GIF to niemiecka dyrektywa pomiaru powierzchni najmu dla przestrzeni komercyjnych stworzona przez instytucję Society of Property Research in Germany.

Normę opracowano na podstawie innej, również niemieckiej normy DIN 277, która odnosi się do terminologii i cech charakterystycznych mierzonych powierzchni w budownictwie wysokościowym. Sam dokument nie jest zbyt obszerny, bo został spisany na niecałych 17 stronach. Kalkulacja powierzchni wykonywana normą GIF może być wykorzystywana w budynkach biurowych, centrach handlowych, halach magazynowych, a także w budownictwie mieszkaniowym.

Standard jasno określa, które powierzchnie powinny stanowić powierzchnie najmu(MF-G), a które nie powinny być w nim uwzględnione (MF-0).  Te pierwsze dzieli na powierzchnie do wyłącznego użytku najemcy oraz powierzchnie wspólne, wykorzystywane przez więcej niż jednego najemcę. Według Dyrektywy przyporządkowanie powierzchni dla budynku jest jednoznaczne i zależne od opracowywanego obiektu

GIF vs BOMA ?

Przedstawiając celowość wyboru normy pomiaru warto porównać ją ze standardem, po który najchętniej sięgają właściciele budynków. W ostatnim czasie w określaniu powierzchni komercyjnych przoduje BOMA, o której  więcej pod linkiem. Znajduje ona zastosowanie zarówno w budynkach biurowych, handlowych jak i przemysłowych.

Normę GIF również można zastosować do powyższych rodzajów nieruchomości. Jednak w przeciwieństwie do BOMY, która posiada dla każdego typu odpowiednie dopasowanie, dyrektywa GIF jest uniwersalna.

Znaczącą różnicą między GIFem, a przodującą w opracowaniach BOMĄ, jest zaliczenie powierzchni obsługi technicznej do powierzchni niewynajmowalnej. Powoduje to zmniejszenie potencjalnej powierzchni najmu, a co za tym idzie kosztów, które poniesie najemca. Kolejnym widocznym czynnikiem pomniejszającym powierzchnię najemcy (względem standardu BOMA) jest wydzielenie powierzchni konstrukcji oraz słupów i potraktowanie jej jako części niewynajmowalnej.

Podsumowując, jeżeli zależy nam na zmaksymalizowaniu powierzchni najmu wybór normy GIF nie będzie najkorzystniejszy. Jednak jeżeli zależy nam by na wielu obiektach opracowania były spójne w zakresie terminologii i określania rodzajów powierzchni może być to dobry wybór. Należy jednak pamiętać, że normę można modyfikować i dopasowywać do potrzeb najemcy przy pomocy odpowiednich zapisów w umowach.

Zobacz kolejne

GIF vs BOMA - PKIG Pomiary Powierzchni

Kategorie

Tagi

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS