System Mierz i rysuj na obiekcie

Obecnie PKIG Sp. z o. o. wdrożyła 3 generacje |systemu mierz i rysuj na obiekcie. Pierwsza generacja powstała w 2011 roku, druga w 2014 a od 2020 wprowadziliśmy najnowsza odsłonę innowacyjnego systemu.

Genezą powstania Systemu mierz i rysuj na obiekcie były doświadczenia zebrane w latach 2005-2011. Jest kilka generalnych powodów wdrożenia systemu.

Wejście na obiekt musi być jak najmniej uciążliwe dla najemców jak i zarządców. Nie dopuszczalne jest kilkakrotne umawiania wejścia na te same przestrzenie. Budzi to nerwy wśród najemców, a co przekłada się to na komfort pracy zarządców oraz właścicieli obiektów. Klasyczny pomiar w oparciu o szkicowanie na obiekcie a następnie rysowanie układu przestrzennego kondygnacji w biurze zmuszał do ponownego powrotu na obiekt na tak zwane „domiarki”. Powrót na przestrzeń najemcy, powoduje konieczność powtórzenia procedury umawiana i koordynacji z najemcą.

Drugi problem klasycznych pomiarów polegał na braku weryfikacji wykonanych rzutów ze stanem na obiekcie, co powodowało że raz na jakiś czas omijany został pojedynczy słup lub zmiana charakterystyki przegrody.

Po 10 latach pracy na systemie mierz i rysuj na obiekcie, widzimy ze cześć firm z branży pomiarowej, opiera swoją prace wyłącznie na dalmierzach ręcznych. Wykorzystując tą technologie pomiaru uzyskuje się duże błędy, zakładane jest, że kąty pomiędzy przegrodami mają 90st.- co nie odpowiada stanowi faktycznemu. Można śmiało uznać ze pomiary dalmierzami ręcznymi obarczone są zbyt dużymi błędami by móc stosować je przy pomiarach powierzchni obiektów komercyjnych.

Powyższe zagadnienia zmusiły nas do stworzenia technologii dedykowanej wykonywaniu pomiarów powierzchni. Efektem prac jest stworzenie autorskiego oprogramowania, które łączy on-line tachimetr elektroniczny (urządzenie mierzące kąty i odległości z wysoką precyzją) z komputerem zlokalizowanym kilka metrów od stanowiska pomiarowego. Jeden geodeta odpowiedzialny jest za pomiar tachimetrem elementów budynku (ścian, słupów, drzwi, okien), drugi geodeta on-line łączy na obiekcie w środowisku CAD pomierzone punkty./ Wychodząc z obiektu (a nawet każdego pomieszczenia) mamy gotowy rzut kondygnacji, narysowany w CAD’zie rzut, który podlega sprawdzeniu co do kompletności przed wyjściem z pomieszczenia/ obiektu. Poniższy rysunek symbolizuje idee pomiarową.

System mierz i rysuj na obiekcie zapewnia nam:

  • Bardzo wysoką dosadność pomiaru;
  • Odtworzenie dokładne powierzchni najmu na całym piętrze pomimo zaaranżowania ścianami działowymi (po wyburzeniu ścian działowych i ponownym pomiarze – powierzchnia nie ulega zmianie);
  • Brak konieczności powrotu na obiekt na domiarki;
  • Odwzorowanie realnych kątów pomiędzy ścianami (brak założenia 90st.).

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Skontaktuj się z nami

Jesteś zainteresowany współpracą? Zadzwoń lub napisz do nas - odpowiemy na wszelkie pytania.
Łukasz Kacprzak, MRICS