Powierzchnie wspólne budynku

Część budynku, która dostarcza odpowiednie usługi niezbędne dla pracy najemców oraz całego budynku. Wśród powierzchni wspólnych budynku możemy wyróżnić: główne oraz pomocnicze lobby, korytarze budynku, maszynownie oraz pomieszczenia techniczne, toalety oraz pomieszczenia gospodarcze.

W zależności od zastosowanej normy do powierzchni wspólnej budynkowej mogą wchodzić różne pomieszczenia.