Multi-Unit Residential

BOMA Multi-Unit Residential Buildings:

Standard BOMA przeznaczony dla  budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Został opracowany we współpracy BOMA International  z Institute of Real Estate Management, the National Association of Home Builders, the National Multi Housing Council.

Standard BOMA Multi-Unit Residential Buildings, cechy:

  • dwie metody wyznaczania powierzchni: brutto i netto
  • przeznaczony zarówno do pomiaru pojedynczych mieszkań jak i całych budynków
  • przejrzyste procedury kalkulacji powierzchni
  • jasne definicje przedstawionych pojęć