Budynek biurowy

AREA MEASUREMENT UPON THE CLIENT'S ORDER

Dokumentacja została skompletowana na podstawie bezpośredniego pomiaru wykonanego przez firmę PKIG Sp. zo.o.
Pomiary oraz obliczenia zostały wykonane w oparciu o normę:
ANSI/BOMA Z65.1-2010 OFFICE BUILDINGS STANDARD, METHOD A-zmodyfikowana

SPECIFICATION OF MEASURED AREAS

UWAGA!

Obrys zewnętrzny nie podlegał pomiarowi - wkreślono orientacyjnie

RELATED PROJECTS

POMIAR i OPRACOWANIE

Pomiar wykonała firma PKIG.
Opracowanie dokumentacji wykonała firma PKIG Sp. zo.o. ul. Kurhan 10M, 02-203 Warszawa.