Warto wiedzieć

ADD ON FACTOR

Współczynnik powierzchni wspólnej wyrażony w postaci procentowej (np. 7%) lub w postaci niemianowanej (np. 1.07). Za pomocą Add on Factor powierzchnia wspólna budynku (w zależności od standardu) jest proporcjonalnie doliczana wszystkim najemcom danego budynku.

Dominanta (DP)

Pojęcie ze standardu BOMA – część dominująca – jest to część wewnętrznej wykończonej powierzchni, zewnętrznej pionowej obudowy (exterior enclosure) lub pionowej obudowy powierzchni pustej (void), która tworzy 50% lub więcej wysokości mierzonej od wykończonej powierzchni (finished surface) podłogi do wykończonej powierzchni sufitu.