Blog

podatek od nieruchomości

Kalkulacje do celów podatku od nieruchomości

31 stycznia upływa termin składania deklaracji podatkowych od nieruchomości. W związku z tym mamy pełne ręce pracy związanej z pomiarami powierzchni i ich kalkulacjami, zgodnymi z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Wyliczamy powierzchnie dla spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli i zarządców nieruchomości. Wszystkich, chcących poznać korzyści wynikające ze znajomości powierzchni budynku, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

szkolenie standard pomiaru powierzchni

Nowy cykl szkoleń z zakresu standardów pomiaru powierzchni

Standard pomiaru powierzchni- zapraszamy na szkolenia! W związku z pojawieniem się na rynku normy IPMS, oraz aktualizacjami jakie są wprowadzane do istniejących standardów dotyczących pomiaru i kalkulacji powierzchni (m.in. PN-ISO 9835;2015) uruchamiamy nowy cykl szkoleń z tego zakresu. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do właścicieli, zarządców nieruchomości, a także najemców lub osób zainteresowanych optymalizacją powierzchni komercyjnych. […]