Konferencja „IPMS – pewność pomiarów, niepewność inwestycji”

RICS w partnerstwie z m.in. PKIG zorganizowało konferencję „IPMS – pewność pomiarów, niepewność inwestycji”. Tematem konferencji była globalna inicjatywa na rzecz ujednolicenia norm pomiaru powierzchni budynków komercyjnych i płynących stąd korzyści dla rynku.

Aby uporządkować niejako rynek, powstała norma międzynarodowa- IPMS. Standard przed publikacją poddano międzynarodowym konsultacjom i recenzjom, po której uaktualniany został o dodatkowe uwagi i sugestie płynące z całego świata. Stworzony dokument musiał być uniwersalny do implementacji na całym świecie, a co za tym idzie – uwzględniać aspekty odpowiednie w kontekście rynku azjatyckiego, europejskiego, amerykańskiego, etc.
Polskę reprezentowało m.in. PKIG- firma, będąca w czołówce pod względem pomierzonych i skalkulowanych powierzchni. Nasze doświadczenie, pozwoliło wnieść kilka cennych uwag, aby jak najlepiej dostosować normę również do polskiego rynku nieruchomości komercyjnych. Prace nad nowym standardem rozpoczęto od przeanalizowania istniejących norm i wybrania najlepszych rozwiązań dotychczas stosowanych na rynku, stad też np. korzystanie z pojęcia dominanty, czy wliczanie ścian działowych do powierzchni najemców.
Po szczegóły dotyczące IPMS zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Więcej o konferencji: www.poland-today.pl