NORMY POMIARU POWIERZCHNI

Rynek komercyjny rządzi się swoimi prawami. W celu określenia przedmiotu najmu dla celów np. sprzedaży lub najmu, należy określić dokładnie powierzchnie najmu budynku lub lokalu w oparciu o jeden z dostępnych polskich lub międzynarodowych standardów pomiaru powierzchni komercyjnych.

Standardy Międzynarodowe

Niniejszy portal powstał w celu przybliżenia standardów pomiaru i opracowania powierzchni według standardów polskich i międzynarodowych. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szerszym poznaniem poruszonej tu tematyki zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

 

Regulacje prawne nie wskazują obligatoryjności stosowania konkretnej normy, dzięki czemu można dobrać taką, która w danym momencie, sytuacji i położeniu będzie pomagała uzyskać najbardziej opłacalną powierzchnię w danym budynku.

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie pomiarów powierzchni, którzy wiedzą jaką normę lub zapis ustawy zastosować, aby zoptymalizować powierzchnię w zależności od celu jakiemu ma służyć. Obliczamy Add-on Factor dla każdego standardu pozwalający ustalić udział najemców w częściach  wspólnych budynku.

 

W zakładkach skrótowo przedstawiamy ogólne zasady obowiązujące w poszczególnych normach, a wszystkich zainteresowanych lepszym poznaniem standardów dotyczących pomiaru powierzchni i zasadami ich doboru do różnych celów, zapraszamy na szkolenia.

Najczęściej stosowane standardy:

BOMA- Amerykański standard utworzony przez organizację The U.S. Building Owners And Managers Association, dzielony na kilka wariantów w zależności od funkcji budynku do którego się odnosi. Obecnie jest najpopularniejszą normą na świecie, stanowi główne źródło informacji o powierzchni najmu dla potrzeb kalkulacji wysokości czynszów, oraz sposobach zarządzania budynkiem, jego możliwościach rozwoju, czy kosztów eksploatacji.

TEGoVA- Standard wydany przez Europejską Grupę Rzeczoznawców Majątkowych, określający sposób mierzenia powierzchni najmu dla celów rynkowych.

GIF- Niemiecka dyrektywa pomiaru powierzchni najmu dla przestrzeni komercyjnych opracowana przez Society of Property Research in Germany.

RICS- Angielska norma określająca zasady pomiaru budynków na potrzeby wycen, zarządzania, przeniesienia własności, projektowania, opodatkowania, sprzedaży bądź najmu. Stworzona przez Royal Institution of Chartered Surveyors.

IMPS- Międzynarodowa norma pomiaru budynków biurowych jest efektem działań 57 organizacji, których celem jest ujednolicenie metodologii pomiaru powierzchni na całym świecie.

PN ISO 9836:1997  Właściwości użytkowe w budownictwie- określanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie- Polska norma definiująca szereg powierzchni, m.in. powierzchnię zabudowy, całkowitą, wewnętrzną, użytkową oraz określająca sposób ich pomiaru.

PN-70/B-02365- Polski standard dotyczący mierzenia powierzchni i kubatury w budynkach  istniejących.

Aktualności

PKIG w liczbach

9 000 000 m2

pomierzonych powierzchni

12

lat doświaczenia

15

zespołów terenowych

50 i więcej

oferowanych usług

Wybrane realizacje

Polecają nas