ADD ON FACTOR

Współczynnik powierzchni wspólnej wyrażony w postaci procentowej (np. 7%) lub w postaci niemianowanej (np. 1.07).

Za pomocą Add on Factor powierzchnia wspólna budynku (w zależności od standardu) jest proporcjonalnie doliczana wszystkim najemcom danego budynku.