IPMS

IPMS jest to najnowszy międzynarodowy standard pomiaru powierzchni. Został stworzony przez koalicję największych organizacji zajmujących się pomiarami powierzchni, miedzy innymi: BOMA, RICS, TEGOVA, etc. Standard podobnie jak BOMA będzie osobno dedykowany dla nieruchomości biurowych, komercyjnych, przemysłowych, mieszkalnych.