Rentroll

Dokument prowadzony w formie elektronicznej przez właściciela lub zarządcę budynku, zawierający zestawienie wszystkich najemców wraz z powierzchniami najmu, współczynnikami ADD ON FACTOR, stawkami czynszu oraz innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego zarządzania budynkiem. W zależności od preferencji, właściciele tworzą zawartość dla swoich potrzeb.