Warto wiedzieć

Rentroll

Dokument prowadzony w formie elektronicznej przez właściciela lub zarządcę budynku, zawierający zestawienie wszystkich najemców wraz z powierzchniami najmu, współczynnikami ADD ON FACTOR, stawkami czynszu oraz innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego zarządzania budynkiem. W zależności od preferencji, właściciele tworzą zawartość dla swoich potrzeb.

ADD ON FACTOR

Współczynnik powierzchni wspólnej wyrażony w postaci procentowej (np. 7%) lub w postaci niemianowanej (np. 1.07). Za pomocą Add on Factor powierzchnia wspólna budynku (w zależności od standardu) jest proporcjonalnie doliczana wszystkim najemcom danego budynku.