Magazyn dla najemców (OS)

Użytkowa powierzchnia magazynowa, czyli powierzchnia, która jest wykorzystywana przez użytkowników tylko do celów magazynowych. Ze względu na jej położenie i/lub wykończenie, oświetlenie, moc oraz HVAC, niemożliwe jest wykorzystanie tej przestrzeni jako biurowej i jest ona rozliczana oddzielnie od innych powierzchni użytkowych budynku.