Warto wiedzieć

Opracowanie powierzchni BOMA

Szachty pionowe w BOMA, wliczać czy nie? – Case study

Pomiar wg normy BOMA, a stan istniejący W ostatnim okresie byliśmy stroną sporu odnośnie kwalifikacji powierzchni wynajmowalnej (zgodnie z normą BOMA Office 2010) w jednej z warszawskiej kamienic. Przypadek ten jest na tyle ciekawy, że postanowiliśmy go zaprezentować w formie artykułu. Przedmiotowa kamienica w trakcie wojny została w znacznym stopniu zniszczona, po wojnie natomiast odbudowana. […]

IPMS

IPMS jest to najnowszy międzynarodowy standard pomiaru powierzchni. Został stworzony przez koalicję największych organizacji zajmujących się pomiarami powierzchni, miedzy innymi: BOMA, RICS, TEGOVA, etc. Standard podobnie jak BOMA będzie osobno dedykowany dla nieruchomości biurowych, komercyjnych, przemysłowych, mieszkalnych.