PN ISO 9836: 2015

PN ISO 9836 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Norma określa sposób mierzenia: powierzchni zabudowy, powierzchni całkowitej, powierzchni wewnętrznej, powierzchni netto, powierzchni konstrukcji, powierzchni użytkowej (podstawowej i pomocniczej). Została zatwierdzona przez Prezesa PKN 10 grudnia 2015r i tym samym zastąpiła PN-ISO 9836: 1997. Jednak nadal nie jest obowiązująca.

Przy określaniu zasad pomiarów, możliwe są trzy podejścia:

 1.  pomiary w licu przegród budowlanych (wewnętrznych i zewnętrznych)
 2. pomiary w osiach ścian
 3. kombinacje powyższych podejść w celu spełnienia wymagań przepisów krajowych lub określonych dla poszczególnych typów budynków.

Norma jest przeznaczona do stosowania, przy:

 1. opracowywaniu wymagań technicznych dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia
 2. sporządzaniu dokumentacji technicznej związanej z projektowaniem i wznoszeniem budynku, przygotowywanej przez projektantów, wykonawców i producentów
 3. obliczaniu wielkości kondygnacji, która będzie nieużyteczna ze względów funkcjonalnych na potrzeby indywidualnych miejsc pracy, umeblowania, wyposażenia lub jako powierzchnia ruchu
 4. opracowywaniu oceny, porównywaniu lub kontroli właściwości budynku, które związane są z jego przestrzennym kształtowaniem

Zgodnie z PN-ISO 9836: 2015 wyróżnia się szereg powierzchni.

Na powierzchnię całkowitą budynku składa się:

 • powierzchnia wewnętrzna
 • powierzchnia netto- na którą składa się powierzchnia użytkowa, usługowa i powierzchnia ruchu
 • powierzchnia konstrukcji
 • powierzchnia obudowy budynku
 • powierzchnia nieużytkowa ze względów funkcjonalnych/konstrukcyjnych