Mixed Use

BOMA Mixed-Use Properties:

Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.6—2012)- standard przeznaczony dla budynków  o złożonej strukturze / mieszanej funkcji.

Pomiary obiektów o mieszanym przeznaczeniu często stanowią wyzwanie dla specjalistów z branży nieruchomości. Norma  BOMA Mixed-use wskazuje metodologię pomiaru budynków o więcej niż jednym przeznaczeniu.

Norma BOMA Mixed-use:

  • Klasyfikacja powierzchni piętra na trzy komponenty: użytkowy, parking, części wspólne o różnym przeznaczeniu
  • Metoda pomiaru budynków, w których znajdują się funkcje, dla których istnieją indywidualne normy BOMA
  • Metoda pomiaru budynków, o funkcjach, dla których  BOMA nie publikuje osobnych norm, np. teatry, hotele,
  • Metoda pomiaru części wspólnych i sprawiedliwego podziału między wszystkich użytkowników budynku.