Pomiary BOMA

pomiary BOMA 2017

Norma BOMA najpopularniejszym standardem…

Na podstawie ponad 12 letniego doświadczenia, możemy stwierdzić, ze obecnie najpopularniejszym standardem na polskim rynku, dedykowanym do powierzchni biurowych jest BOMA Office Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.1 – 2010).

Mimo że obecnie ma już charakter archiwalny, ze względu na pojawienie się najnowszej wersji w 2017 roku, tj BOMA 2017 for Office Buildings: Standard Methods of Measurement (ANSI/BOMA Z65.1—2017), to jest ona w powszechnym stosowaniu. Wynika to z faktu że od 2010 roku przygotowano pomiary i kalkulacje w powyższym standardzie dla tysięcy budynków. Minie ok 1 roku, zanim najnowsza norma upowszechni się.

Dlaczego? 

Popularność tego amerykańskiego dokumentu wynika przede wszystkim z:

  • Dopracowania standardu – kilkadziesiąt stron pełnych definicji, schematów, przykładów, wzorów tabel
  • Transparentności
  • Wprowadzenia zasad rozliczania powierzchni wspólnych piętrowych oraz budynkowych
  • Takie skonstruowanie normy, aby powierzchnia wynajmowalna, Renatble Area, była stała na przestrzeni funkcjonowania obiektu

W Polsce stosowana jest praktycznie tylko metoda A. U jej podstaw leży założenie, że wydzielamy osobno powierzchnie wspólne piętrowe oraz powierzchnie wspólne budynkowe. Rozwiązanie to posiada jedną bardzo ważną zaletę. Jakiekolwiek zmiany na poszczególnej kondygnacji, np. wydzielenie nowej powierzchni najmu, zmniejszenie lub powiększenie powierzchni wspólnych, powodują konieczność aktualizacji współczynników lub umów najmu tylko w obrębie pojedynczej kondygnacji. Nie wpływa w żaden sposób na globalny współczynnik budynkowy obiektu, który powinien być stały.

Kiedy BOMA 2017 wkroczy na rynek?

Nowa wersja pojawiła się w październiku 2017 roku. Trudno wymagać, aby wszystkie dotychczasowe pomiary BOMA wyrzucić do kosza, i na nowo mierzyć budynki. Jednak opracowania wykonywane od momentu publikacji normy BOMA 2017, powinny być zgodne już z tą wersją. Niejednokrotnie, korzystne może okazać się wykonanie na nowo kalkulacji na podstawie pomiarów sprzed kilku lat – oczywiście o ile są aktualne.