PKIG zrealizowało szkolenie

PKIG zrealizowało szkolenie o tematyce “METODY POMIARU I OPRACOWANIA POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH” w międzynarodowych standardach takich jak: BOMA, IPSM, GIF, TEGoVA z 2012 roku, PN ISO 9836:1997, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych dla Kancelarii Brochocki.

Szkolenie opierało się na praktycznych aspektach zagadnienia. Podczas trzygodzinnego spotkania omówiliśmy zasady pomiaru, zasady rozliczania powierzchni wspólnych piętrowych i budynkowych, istotne elementy na które szczególnie trzeba zawrócić uwagę podczas określania powierzchni do celów podatkowych. Poruszyliśmy również zalety stosowania wirtualnych spacerów w procesie marketingu najmu biur, które realizuje  dział fotogrametryczny PKIG.