Blog

pomiary powierzchni

Pomiar powierzchni we właściwym, aktualnym standardzie.

Czy wykonawca dostarcza opracowanie we właściwej normie? Obecność wielu standardów dotyczących pomiarów powierzchni, wprowadza dość dużą dowolność w stosowaniu. Co za tym idzie ten sam budynek wg różnych norm będzie miał inne pole powierzchni. Dobór odpowiedniej normy dla budynku nie jest skomplikowanym procesem, jednak bywa że stosowane są  normy nieaktualne, nieodpowiednie dla funkcji budynku.   […]

klatka schodowa

Główne przejścia pionowe a powierzchnia najmu

Na rynku nieruchomości spotykamy się z wieloma standardami pomiaru powierzchni dedykowanymi obiektom biurowym. Miedzy innymi: BOMA 2017 for Office Buildings, GIF 2017, TEGOVA 2016, RICS 2nd edition January 2018, IPMS,PN ISO 9836. Wymienione standardy różnią się od siebie pod wieloma względami, jednak mają dwa elementy wspólne. Mianowicie: do powierzchni najmu nie są wliczane ściany zewnętrzne […]