Norma GIF 2017

Norma GIF 2017- co nowego?

We wrześniu 2017 roku twórcy standardu GIF opublikowali uaktualnienie dyrektywy tworząc tym samym dokument bardziej przyjazny dla użytkownika.

Nowe wydanie powiązane jest niemiecką normą DIN 277-1, wydaną również całkiem niedawno, bo w styczniu 2016 roku.

W nowej wersji dyrektywy uwzględniono odpowiedzi na często zadawane pytania, które do tej pory stanowiły tylko praktyczne wskazówki zamieszczone na stronie instytucji.

Dużym krokiem naprzód oraz wyjściem naprzeciw potrzebom rynku, który zdominowany jest przez język angielski, jest znormalizowanie nazewnictwa poszczególnych powierzchni. Dotychczas użytkownicy normy, zobligowani byli do stosowania niemieckich nazw/skrótów, które dla osoby nieznającej języka niemieckiego nie były w żadnym stopniu intuicyjne i wymagały zapamiętania. Wprowadzono zatem RAC (Rental Area Calculation), który jest odpowiednikiem niemieckiego MFG. Użycie angielskiej formy z pewnością ułatwi codzienne korzystanie z normy, ale również ułatwi komunikację przy konsultacjach międzynarodowych/wielojęzykowych, a także ułatwi porównania do innych norm opartych na IPMS.

Odpowiedniki dotychczasowej terminologii wprowadzono jako załącznik do standardu. Poniżej tabela przedstawiająca niemieckie i angielskie skróty poniżej:

Terminologia Klasyfikacji Powierzchni

Forma niemiecka Forma Angielska Wyjaśnienie
BFG – Brutto- Grundfläche

GFA – Gross Floor Area

Powierzchnia Brutto
IGF – Innen- Grundfläche IFA – Interior Floor Area Powierzchnia wewnętrzna
NGF – Netto-Grundfläche NFA – Net Floor Area Powierzchnia piętra netto
NRF – Netto-Raumfläche NRA – Net Room Area Powierzchnia netto pomniejszona o powierzchnię ścian działowych
KGF – Konstruktions-Grundfläche CFA – Construction Floor Area Powierzchnia konstrukcji na danym piętrze

 

AKF – Aussenwand-Konstruktions-Grundfläche ECA – Exterior Construction Area Zewnętrzna powierzchnia konstrukcji
IKF – Innewand-Konstruktions-Grundfläche ICA – Interior Construction Area Wewnętrzna powierzchnia konstrukcji
TGF – Trennwand-Grundfläche PWA – Partition Wall Area Obszar ścian działowych
NUF – Nutzungsfläche UA – Usable Area Powierzchnia użytkowa
VF – Verkehrsfläche CA – Circulation Area Powierzchnia komunikacyjna (pionowa) – jak: klatki schodowe, szachty, windy
TF – Technifläche TA – Technical Area Powierzchnia techniczna