IPMS

IPMS

PKIG Sp z o. o. uzyskała status firmy partnerskiej w międzynarodowej koalicji organizacji, tworzących jeden uniwersalny standard pomiaru powierzchni dla całego świata. Tym samym jako jedyna firma geodezyjna, PKIG znalazło się w gronie firm zajmujących się pomiarami powierzchni, wśród m.in. : Extreme Measures Inc. czy Lasertech Floorplans.

PKIG Sp. z o. o. współpracuje przy recenzowaniu kolejnych standardów IPMS.

Obecnie obowiązuje standard dedykowany dla budynków biurowych, a wkrótce pojawi się standard dla budynków mieszkalnych. Natomiast ciągłe prowadzone są prace nad standardem dla budynków handlowych, przemysłowych oraz tak zwany standard MIX USE. Największe organizacje: RICS, BOMA współtworzyły oraz rekomendują do stosowania IPMS, najprawdopodobniej przy jednoczesnym wygaszaniu własnych norm.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, gdyż już wkrótce przybliżymy opisane standardy IPMS.