Warto wiedzieć

GLA – Gross Leasable Area

Termin powszechnie wykorzystywany przy określaniu powierzchni wynajmowanej w obiektach komercyjnych. Na GLA składa się powierzchnia netto najemców (do wyłącznego korzystania) oraz powierzchnie wspólne wykorzystywane przez różnych najemców. Powierzchnie wspólne przydzielane są proporcjonalnie wszystkim najemcom poprzez zastosowanie współczynnika ADD ON FACTOR.

Powierzchnie wspólne budynku

Część budynku, która dostarcza odpowiednie usługi niezbędne dla pracy najemców oraz całego budynku. Wśród powierzchni wspólnych budynku możemy wyróżnić: główne oraz pomocnicze lobby, korytarze budynku, maszynownie oraz pomieszczenia techniczne, toalety oraz pomieszczenia gospodarcze. W zależności od zastosowanej normy do powierzchni wspólnej budynkowej mogą wchodzić różne pomieszczenia.