Warto wiedzieć

Magazyn dla najemców (OS)

Użytkowa powierzchnia magazynowa, czyli powierzchnia, która jest wykorzystywana przez użytkowników tylko do celów magazynowych. Ze względu na jej położenie i/lub wykończenie, oświetlenie, moc oraz HVAC, niemożliwe jest wykorzystanie tej przestrzeni jako biurowej i jest ona rozliczana oddzielnie od innych powierzchni użytkowych budynku.

Powierzchnie wspólne kondygnacji

Część powierzchni kondygnacji przeznaczona na dostarczanie usług niezbędnych do działalności najemców na danej kondygnacji. Do przykładów takich powierzchni należą: toalety, pomieszczenia gospodarcze, rozdzielnie elektryczne i telefoniczne, maszynownie.