Warto wiedzieć

IPMS

IPMS jest to najnowszy międzynarodowy standard pomiaru powierzchni. Został stworzony przez koalicję największych organizacji zajmujących się pomiarami powierzchni, miedzy innymi: BOMA, RICS, TEGOVA, etc. Standard podobnie jak BOMA będzie osobno dedykowany dla nieruchomości biurowych, komercyjnych, przemysłowych, mieszkalnych.

Rentroll

Dokument prowadzony w formie elektronicznej przez właściciela lub zarządcę budynku, zawierający zestawienie wszystkich najemców wraz z powierzchniami najmu, współczynnikami ADD ON FACTOR, stawkami czynszu oraz innymi danymi niezbędnymi do prawidłowego zarządzania budynkiem. W zależności od preferencji, właściciele tworzą zawartość dla swoich potrzeb.