Warto wiedzieć

kalk

Add on Factor- o co chodzi?

Add on Factor jest współczynnikiem powierzchni wspólnej. Pozwala w konkretny sposób przydzielić powierzchnie wspólne budynku dla najemców którzy ją wykorzystują. Add on Factor wyraża się w postaci procentowej (7%) bądź niemianowanej (1.07).

IPMS

IPMS jest to najnowszy międzynarodowy standard pomiaru powierzchni. Został stworzony przez koalicję największych organizacji zajmujących się pomiarami powierzchni, miedzy innymi: BOMA, RICS, TEGOVA, etc. Standard podobnie jak BOMA będzie osobno dedykowany dla nieruchomości biurowych, komercyjnych, przemysłowych, mieszkalnych.