Doświadczenie

Knight Frank

Knight Frank- pomiary powierzchni

Podziękowanie od zarządcy budynków Gate One oraz Zaułek za pomiary powierzchni według standardów Tegova oraz BOMA. 

Hala Koszyki Grayson Investments

Hala Koszyki

Referencje za analizę powierzchni najmu, zgodnie ze standardem BOMA, w zespole budynków Hala Koszyki

Bakalion- CBL

Centrum Biurowe Lubicz

Podziękowanie za pomiar Centrum Biurowego Lubicz w Krakowie oraz określenie powierzchni zgodnie ze standardami BOMA Office i Tegova.

PEAKSIDE

PEAKSIDE- pomiar powierzchni

Referencje od firmy PEAKSIDE za inwentaryzacje budynków w Warszawie i Poznaniu z określeniem ich pól powierzchni zgodnie ze standardami: BOMA Office, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz PN-ISO 9836.

EFL SERVICE

EFL Service- pomiar powierzchni biurowca

Referencje od EFL Service za pomiary budynku biurowego „Centrum Orląt” we Wrocławiu, zgodnie ze standardem BOMA.

GRIFFIN REAL ESTATE

Griffin- pomiary powierzchni

Podziękowanie od firmy SO SPV 57 Sp. z o.o. za prace pomiarowe i wyliczenie powierzchni budynku P20 w Warszawie zgodnie ze standardem BOMA Office.

APOLLO-RIDA POLAND

Referencje od Zarządcy Warsaw Trade Tower, za pomiary powierzchni na obiekcie WTT przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie, według normy „BOMA Z65.1-2010 OFFICE BILDINGS: STANDARD METHODS OF MEASURMENT”.

LIM

Referencje od Centrum LIM/Marriott w Warszawie za pomiar powierzchni według normy „BOMA Z65.1-2010 OFFICE BUILDINGS: STANDARD METHODS OF MEASURMENT – Method A”.

Rexbud

Referencje od firmy RexBud Sp. z o.o. za pomiary i kalkulacje powierzchni zgodnie z normą ANSI/BOMA Z.65.1-2010 Office Building: Standard Methods of Measurment, na obiektach w Łodzi i Warszaawie.

Reesco

Referencje od firmy Reesco za pomiar bezpośredni budynków, sporządzenie rysunków kondygnacji jak również klasyfikację powierzchni, zgodnie z normą „BOMA Z65.1-2010 OFFICE BILDINGS: STANDARD METHODS OF MEASURMENT

Hanse Invest Polska

Podziękowanie od firmy HANSE za terminowe i dobrze wykonane prace pomiarowe na obiekcie Płowiecka 1- obmiary powierzchni biurowej w okresie od 2010 do 2013 roku, zgodnie z normą BOMA oraz Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

EC Harris

Referencje od Klienta- EC Harris Sp. z o.o. za usługi geodezyjne, miedzy innymi:
Analizę lokalizacji posadowienia na działce wieżowca biurowo-usługowego w Warszawie
Obmiar powierzchni użytkowych zgodnie z normą BOMA w apartamentowcu w Warszawie.

Ernst&Young

Referencje za prace związane z rozliczaniem powierzchni zgodnie ze standardem BOMA  nieruchomości Klienta Ernst & Young.