Blog

Add on Factor- o co chodzi?

Add on Factor jest współczynnikiem powierzchni wspólnej. Pozwala w konkretny sposób przydzielić powierzchnie wspólne budynku dla najemców którzy ją wykorzystują. Add on Factor wyraża się w postaci procentowej (7%) bądź niemianowanej (1.07).

Kalkulacje do celów podatku od nieruchomości

31 stycznia upływa termin składania deklaracji podatkowych od nieruchomości. W związku z tym mamy pełne ręce pracy związanej z pomiarami powierzchni i ich kalkulacjami, zgodnymi z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Wyliczamy powierzchnie dla spółdzielni mieszkaniowych, właścicieli i zarządców nieruchomości. Wszystkich, chcących poznać korzyści wynikające ze znajomości powierzchni budynku, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.