Blog

Powierzchnia centrum handlowego- jak skalkulować?

Obecnie w sektorze rynku nieruchomości handlowych zaczęto zwracać szczególną  uwagę na określanie pola powierzchni. Przez ostanie 20 lat stosowane były rynkowe zasady pomiarów i wyznaczania powierzchni lokali handlowych, opierające się na następujących postulatach: Ściana od strony głównego korytarza handlowego wliczana do powierzchni lokalu, Ściana zewnętrzna wliczana do powierzchni lokalu, Ściany rozdzielające najemców liczone po połowie […]

Pomiar powierzchni- dla kogo, po co i dlaczego?

Pomiary powierzchni od wielu lat stanowią dużą część wszystkich realizowanych przez nas projektów – nasuwa się więc pytanie, skąd tak duże zapotrzebowanie wyznaczania powierzchni, bardzo często w budynkach już od wielu lat użytkowanych? Jednym z wielu powodów jest wyznaczenie powierzchni zgodnej z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych- czyli po prostu do deklaracji podatkowej. W […]