Blog

BIM

Wykorzytanie narzędzi BIM w kalkulacji powierzchni

Dział fotogrametrii wspominał pokrótce jaka jest definicja BIM, jak rozumiana jest przez różne branże oraz o integracji międzybranżowej w obrębie jednego modelu, a także w jaki sposób technologia ta znajduje zastosowanie w naszej działalności (zob. inwentaryzacja BIM). W niniejszym artykule skupimy się na nieco innym wykorzystaniu wspomnianej technologii, a mianowicie na zastosowaniu narzędzi BIM w […]

pomiary powierzchni

Pomiar powierzchni we właściwym, aktualnym standardzie.

Czy wykonawca dostarcza opracowanie we właściwej normie? Obecność wielu standardów dotyczących pomiarów powierzchni, wprowadza dość dużą dowolność w stosowaniu. Co za tym idzie ten sam budynek wg różnych norm będzie miał inne pole powierzchni. Dobór odpowiedniej normy dla budynku nie jest skomplikowanym procesem, jednak bywa że stosowane są  normy nieaktualne, nieodpowiednie dla funkcji budynku.   […]