Add on Factor- o co chodzi?

Czym jest Add on Factor?

Krótko mówiąc, jest współczynnikiem powierzchni wspólnej. Pozwala w konkretny sposób przydzielić powierzchnie wspólne budynku dla najemców którzy ją wykorzystują. Add on Factor wyraża się w postaci procentowej (7%) bądź niemianowanej (1.07).

Add on Factor- rozliczanie powierzchni wspólnej

Add on Factor- rozliczanie powierzchni

Najczęściej wyznacza się współczynniki przy kalkulacjach powierzchni zgodnych z normą BOMA. Wyróżnia się wówczas dwie kategorie powierzchni wspólnych: FSA (piętrowa) oraz BSA (budynkowa). FSA, czyli powierzchnia serwisowa kondygnacji, przeznaczona jest do dostarczania usług niezbędnych do działalności najemców na danej kondygnacji. Z kolei BSA, powierzchnia serwisowa budynku, dostarcza usługi niezbędne do funkcjonowania najemców w całym budynku (np. główne lobby, maszynownie wind, itp.).

Możliwe jest stosowanie przynajmniej trzech przypadków Add on Factor:

1. współczynnik sztuczny (uznaniowy – nie polecany), czyli z góry narzucony dla danego budynku,

2. jeden współczynnik uwzględniający powierzchnie wspólne piętrowe i budynkowe (stosowany w sytuacji gdy budynek nie ulega zmianie na przestrzeni lat),

3. osobny współczynnik piętrowy i osobny budynkowy.

Przeciętny współczynnik budynkowy zgodny z standardem BOMA waha się między 7 a 25%, natomiast praktykuje się wprowadzanie modyfikacji wyłączającej tzw. ”ciężkie” pomieszczenia techniczne z powierzchni wspólnej, doprowadzając współczynnik do poziomu 3-9%.
Do wyliczenia współczynnika kondygnacji wykorzystuje się powierzchnie do wyłącznego korzystania najemców (OA) oraz FSA na danym piętrze. W celu rozliczenia powierzchni wspólnych między najemcami na piętrze, należy przemnożyć OA przez wyliczony współczynnik kondygnacji.

Z kolei do wyliczenia współczynnika budynkowego wykorzystuje się pierwotną powierzchnię budynku (powierzchnia brutto pomniejszona o powierzchnię przejść pionowych i powierzchnie wyłączone z opracowania, parkingi i magazyny najemców na poziomie piwnic), wszystkie OA z powierzchniami przynależnymi. W celu uwzględnienia współczynnika budynkowego i rozliczenia udziałów w powierzchniach wspólnych budynkowych, należy przemnożyć OA wraz w powierzchnią przynależną na piętrze przez współczynnik budynkowy.

Może to się wydawać dość skomplikowane, natomiast bardzo dobrze takie podejście sprawdza się w praktyce. Właśnie dlatego jest taka firma jak nasza, pomagająca swoim klientom w tym zakresie- dla zainteresowanych prowadzimy szkolenia, podczas których teorię przekładamy na praktykę.

IMG_4139

Szkolenie Add on Factor