Blog

GIF vs BOMA

GIF – czyli Standard pomiaru powierzchni komercyjnych prosto z Niemiec Standard GIF to niemiecka dyrektywa pomiaru powierzchni najmu dla przestrzeni komercyjnych stworzona przez instytucję Society of Property Research in Germany. Normę opracowano na podstawie innej, również niemieckiej normy DIN 277, która odnosi się do terminologii i cech charakterystycznych mierzonych powierzchni w budownictwie wysokościowym. Sam dokument nie […]

BIM

Wykorzytanie narzędzi BIM w kalkulacji powierzchni

Dział fotogrametrii wspominał pokrótce jaka jest definicja BIM, jak rozumiana jest przez różne branże oraz o integracji międzybranżowej w obrębie jednego modelu, a także w jaki sposób technologia ta znajduje zastosowanie w naszej działalności (zob. inwentaryzacja BIM). W niniejszym artykule skupimy się na nieco innym wykorzystaniu wspomnianej technologii, a mianowicie na zastosowaniu narzędzi BIM w […]